Anvergura, profesionalismul şi performanţele unei companii depind în mod imediat de perspectiva pe care aceasta o are asupra pieţei din care face parte. O astfel de perspectivă este rezultatul întâlnirii dintre viziunea asupra modului în care propriile aptitudini pot răspunde, pe termen lung, nevoilor comunităţii din care compania face parte şi abilitatea de a urmări scopurile propuse. Lipsită de experienţă practică, viziunea asumată este ineficientă, la fel cum în afara unei viziuni, misiunea unei companii este lipsită de conţinut. Viziunea asumată de ROM-LEADER COMPANY este cea a unui mediu de afaceri şi instituţional orientat pe direcţia ascendentă a unei maturizări sustenabile, în cadrul căreia absorbţia de fonduri europene reprezintă o condiţie de neocolit.