Avem competente si experienta pentru a oferii urmatoarele servicii specifice accesării Fondurilor Europene:

 • Încadrarea și stabilirea eligibilitătii societatii și a proiectului
 • Efectuarea de propuneri privind soluția optimă prin care se poate obține maximul de sprijin financiar nerambursabil
 • Întocmirea dosarului de finanțare
  • completarea Cererii de finanțare
  • realizarea Studiului de Fezabilitate
  • realizarea Planului de afaceri și a Strategiei de marketing
  • efectuarea proiecțiilor financiare și economice într-o manieră realistă și justă
  • identificarea și pregătirea documentelor anexate la cererea de finanțare
  • sprijin în realizarea fluxurilor tehnologice, a fișelor tehnice necesare obținerii avizelor și autorizațiilor solicitate de către autoritatea finanțatoare, etc.)
 • Menținerea relației cu autoritățile de management pe perioada evaluării proiectului (răspuns la eventuale solicitări de clarificări din partea acesteia)
 • Asistență privind întocmirea dosarelor de achiziții publice (servicii/bunuri/lucrari)
 • Consultanta privind intocmirea dosarelor de cerere de plata
 • Consultanță privind managementul ciclului de viață al proiectului, prin monitorizarea regulată şi exhaustivă a resurselor, obiectivelor şi rezultatelor proiectului

Impreuna cu partenerii nostrii putem oferii urmatoarele servicii:

 • Consultanta tehnica si proiectare de arhitectura
 • Consultanta tehnica si constructii comerciale si industriale
 • Consultanta tehnica si avize de specialitate