Programul Operational Competitivitate

Programul Operațional Competitivitate (POC) Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul …

Programul Operational Infrastructura Mare

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu …

Cooperare transfrontaliera

România – Bulgaria 2014-2020 România – Republica Moldova 2014-2020 România – Republica Moldova 2014-2020 România – Ucraina 2014-2020 România – Ucraina 2014-2020 România – Republica Serbia 2014-2020România – Republica Serbia …